Agenda

Wykład: Pasze rzepakowe jako alternatywa dla importowanego białka sojowego

20 lutego 2020 • 11:00-11:35 •

Tematyka

  • Właściwości pokarmowe makuchu i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej
  • Ograniczenia w zastosowaniu pasz rzepakowych w żywieniu świń
  • Wyniki tuczu i rozrodu osiągane przy zastosowaniu omawianego surowca

Wystąpienie: dr inż. Tomasz Schwarz, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie