Agenda

Wykład: Sytuacja cenowa na krajowym i światowym rynku wieprzowiny

20 lutego 2020 • 10:20-10:40 •

Tematyka

  • Prognozy cenowe dla rynku mięsa
  • Czynniki wpływające na kształtowanie cen wieprzowiny

Wystąpienie: dr Marian Kamyczek, dyrektor, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice