Agenda

Debata: Aktualny stan produkcji białka rzepakowego w Polsce

20 lutego 2020 • 09:15-10:10 •

Tematyka

  • Przyczyny niskiego wykorzystania pasz rzepakowych przez krajowe gospodarstwa
  • Zdrowotne aspekty zastosowania tego rodzaju komponentów
  • Opłacalność produkcji przy zwiększaniu źródeł białka w paszy dla świń

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):

dr Marian Kamyczek, dyrektor, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice

dr inż. Tomasz Schwarz, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Adam Stępień, dyrektor generalny, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

lek. wet. Paweł Wróbel, specjalista od chorób trzody chlewnej i rozrodu zwierząt, niezależny konsultant produkcyjno-weterynaryjny, Swine Vet Consulting

Moderacja: Iwona Dyba, redaktor prowadząca, Dział Ferma, „Farmer”, farmer.pl